Faktiske omkostninger vs. projicerede omkostninger

Faktiske omkostninger og forventede omkostninger er nøglekomponenter i et forretningsbudgeteringssystem. Typisk opstiller små virksomheder budgetter på årsbasis. De forventede omkostninger er baseret på tidligere salgstal og forventede stigninger i omkostninger. Faktiske omkostninger opstår, når der faktisk bruges penge på de forskellige forsyninger, tjenester og andre udgiftskategorier, som virksomheden bruger.

Håndtering af budgetter

Når virksomhedsledere fordeler budgetter til forskellige afdelinger og aktiviteter, er det op til ledere i hvert område at gøre effektiv brug af tildelte midler. I nogle tilfælde stiger omkostningerne, eller visse varer er dyrere end forventet. I andre tilfælde sparer virksomheder penge eller kræver mindre ressourcer end oprindeligt forventet. At holde sig inden for budgetprognoser hjælper med at sikre en virksomheds rentabilitet.