Hvad sker der med ligevægtsprisen, når mængden af ​​udbud og efterspørgsel skifter opad?

Udbuds- og efterspørgselskurver udtrykker forholdet mellem pris og mængde. Ligevægt eksisterer, når udbuddet er lig med efterspørgslen. Formen på disse kurver og ligevægtsprisen påvirker små og store virksomheder, fordi indtægterne er en faktor for pris og mængde. Selv om en enkelt virksomhed ikke kan påvirke formen på disse kurver, påvirker de kombinerede handlinger fra virksomheder og forbrugere kurverne for udbud og efterspørgsel for forskellige brancher.

Tip

Når kurven skifter op, kan ligevægtsprisen stige. Selv om en enkelt virksomhed ikke kan påvirke formen på disse kurver, påvirker de kombinerede handlinger fra virksomheder og forbrugere kurverne for udbud og efterspørgsel for forskellige brancher.

Udbud og efterspørgsel: Grundlæggende

Udbuds- og efterspørgselskurverne er plot af priser på den lodrette y-akse og mængde på den vandrette x-akse. Efterspørgselskurven er en skråning nedad, der viser et omvendt forhold mellem pris og mængde, fordi efterspørgslen stiger, når priserne falder og falder, når priserne stiger. Udbudskurven er en opadgående skråning, der viser et direkte forhold mellem pris og mængde, fordi udbuddet stiger og falder med prisen.

Skift i kurverne

Udbuds- og efterspørgselskurverne antager, at alle andre ting er konstante. Hvis ikke, er der et skift opad eller nedad, hvilket betyder, at hele kurven bevæger sig op eller ned. Årsagerne til en forskydning i efterspørgselskurven inkluderer tilgængeligheden af ​​alternative produkter og ændringer i forbrugernes præferencer, ledighed og renter. Årsagerne til et skift i udbudskurven inkluderer ændringer i forbrugernes forventninger og nye teknologier. Opadgående skift i udbuds- og efterspørgselskurverne indikerer faldende udbud henholdsvis stigende efterspørgsel, mens det modsatte gælder for nedadgående skift.

Ligevægtsprisen

Ligevægtsprisen er skæringspunktet mellem udbuds- og efterspørgselskurverne. Markeder når ligevægt, fordi priser, der er over og under en ligevægtspris, fører til henholdsvis overskud og mangel. Et overskud betyder normalt, at leverandører sænker priserne for at rydde lager, mens en mangel betyder, at de hæver priserne for at drage fordel af den højere efterspørgsel. I begge tilfælde konvergerer prisen sig mod en ligevægtspris, som kan være højere eller lavere end den oprindelige ligevægtspris.

Effekter af skift i udbud og efterspørgsel

Opadgående skift i udbuds- og efterspørgselskurverne påvirker ligevægtsprisen og kvantiteten. Hvis udbudskurven skifter opad, hvilket betyder, at udbuddet falder, men efterspørgslen holder sig konstant, stiger ligevægtsprisen, men mængden falder. For eksempel, hvis benzinforsyningerne falder, vil pumpepriserne sandsynligvis stige. Hvis forsyningskurven skifter nedad, hvilket betyder, at udbuddet stiger, falder ligevægtsprisen, og mængden stiger. Hvis raffinaderier leverer mere benzin, vil pumpepriserne sandsynligvis falde, hvis der ikke er nogen tilsvarende stigning i efterspørgslen.

Hvis efterspørgselskurven skifter opad, hvilket betyder, at efterspørgslen stiger, men udbuddet holder sig konstant, øges ligevægtsprisen og mængden. F.eks. Stiger pumpepriserne ofte om sommeren, når folk kører til deres sommerhuse i weekenden. Hvis efterspørgselskurven skifter nedad, hvilket betyder, at efterspørgslen falder, men udbuddet holder sig stabilt, falder ligevægtsprisen og mængden begge.