6 Grundlæggende forretningsaktiviteter

En virksomhedsejers dag består af beslutninger, der påvirker den daglige produktivitet og virksomhedens vækst. For at hjælpe med at drive virksomheden mere effektivt sammensætter virksomhedsejeren politikker og programmer, der adresserer grundlæggende forretningsaktiviteter. Disse omfattende retningslinjer gør det muligt for alle medarbejdere at forstå, hvordan de udfører grundlæggende forretningsopgaver og give virksomheden mulighed for at operere mere effektivt. Identifikation af grundlæggende forretningsaktiviteter gør forretningsplanlægning lettere.

Udarbejdelse af et budget

Hver virksomhed opretter et budget, der dikterer, hvordan indtægter udnyttes i den daglige drift og i forfølgelsen af ​​fremtidig vækst. Hver afdelingsleder giver input til omkostningerne ved løbende drift, og derefter oprettes et budget, der giver virksomheden mulighed for at spore alle udgifter og indtægter. Budgettet fra det foregående år sammenlignes med årets faktiske resultater for at skabe en retningslinje for oprettelse af det næste års udgiftsplan.

Regnskabsdrift og ledelse

Regnskab er processen med at styre pengestrømmen ind og ud af virksomheden. Områder, der hører under regnskabsgruppen, er tilgodehavender, tilgodehavender, lønningsliste, kundekreditkonti, opkrævning og skatteregnskab. Regnskabsaflæggelse er ansvarlig for årlige skatteregistreringer, overvågning af virksomhedsomkostninger og vedligeholdelse af økonomiske forbindelser med leverandører og kunder.

Marketingplaner og anerkendelse af brand

Marketing hjælper med at udvikle virksomheds- og brandgenkendelse på markedet såvel som at udvikle reklameartikler, som den købende offentlighed vil se. Marketinggruppen udvikler omfattende marketingplaner, der bruger salgsfremskrivninger til at hjælpe med at bestemme den bedste måde at bruge virksomhedens ressourcer på for at få mere eksponering for organisationen og dens produkter.

Voksende salgs- og opbygningsforhold

Salg er den gruppe, der opretholder direkte kontakt med kundebasen. Salgsgruppen når ud til potentielle kunder for at hjælpe med at udvide kundegrundlaget og samtidig opretholde relationer med eksisterende kunder for at sikre gentaget salg. Salgsstyrken er dygtig til at matche virksomhedsløsninger med kundernes behov for at skabe produktefterspørgsel.

Ansættelse af kvalificerede medarbejdere

Det menneskelige ressourceaspekt af en organisation er vigtigt for at opretholde den nuværende drift samt planlægge for fremtidig ekspansion. En virksomhed skal aktivt søge kvalificerede kandidater, hvis kvalifikationer svarer til de nuværende ledige stillinger, eller som kan holdes tilgængelige, hvis der skulle opstå et personalebehov.

Kundeservice og bevarelse af forhold

Kundeservice opretholder virksomhedens indtægter ved at løse kundeproblemer og bevare købsforholdet. Kundeservicegruppen søger ikke proaktivt at udvide virksomhedens indtægtsbase ved at levere løsninger til kunder. Proaktiv kundeinteraktion er forbeholdt salgsgruppen. Kundeserviceafdelingen er den, som kunden ringer til, når de har et forsendelses-, produkt- eller faktureringsproblem.