Sådan indstilles målinger for InDesign fra Picas til Inches

Top- og sidelinjalerne i Adobe InDesign CS6 hjælper dig med at arrangere og justere objekter i dokumentet. Standard måleenhed for disse linealer er pica, der svarer til 12 point. Denne måling betyder måske ikke meget for dig, især hvis du designer en trykt publikation på sider, der typisk udtrykkes i inches. I sådanne tilfælde kan det være mere fornuftigt at indstille linealerne til tommer. InDesign gør det muligt for dig at ændre de vandrette og lodrette linealer separat, så du kan bruge forskellige enheder til hver lineal.

1

Klik på "Vis" og vælg "Vis linealer", hvis venstre og øverste lineal ikke er synlige. Alternativt kan du trykke på "Ctrl-R."

2

Klik på "Rediger", "Indstillinger" og derefter på "Enheder og forøgelser".

3

Vælg "Tommer" i rullemenuerne Vandret og Lodret for at ændre begge linealer. Du kan også ændre kun en af ​​linealerne.

4

Klik på "OK".