Sådan deaktiveres vibration på en iPhone

Når du er i et møde eller deltager i en præsentation, er din iPhones lydløse tilstand muligvis ikke stille nok. Hvis du indstiller iPhone til at vibrere i lydløs tilstand, afgiver den stadig en hørbar summende lyd, der kan forstyrre eller forstyrre andre. Hvis du har brug for din iPhone for at forblive helt stille, skal du midlertidigt deaktivere vibrationer. Du kan slå vibration fra, når lydløs tilstand er tændt, slukket eller begge dele.

1

Tryk på "Indstillinger", og tryk derefter på "Lyde".

2

Tryk på knappen ud for "Vibrer ved ring". Knappeteksten skifter fra "Til" til "Fra". Hvis du deaktiverer denne indstilling, vibrerer iPhone ikke, når den ringer.

3

Tryk på knappen ud for "Vibrer ved lydløs". IPhone vibrerer ikke under indgående opkald, hvis du har aktiveret lydløs tilstand.