Definition af uindtjente indtægter i regnskab

Uoptjente indtægter er den samme som udskudt omsætning. I regnskabsmæssig henseende er uoptjente indtægter en forpligtelse. Det er en forpligtelse, for selvom en virksomhed har modtaget betaling fra kunden, kan pengene refunderes og dermed endnu ikke indregnes som indtægter.

Grundlæggende om uoptjente indtægter

Uoptjente indtægter opstår, når en virksomhed sælger en vare eller en tjeneste inden kunden modtager den. Kunder får ofte rabatter for at betale forud for varer eller tjenester. Uoptjente indtægter er et vigtigt koncept i regnskab, fordi virksomheden ikke kan indregne indtægterne, før den leverer varen eller servicen til kunden, der har betalt for den. Linjeposten "Uindtjent omsætning" eller "Udskudt indkomst" giver virksomheden et sted at indregne, at den kontante betaling er kommet ind, men virksomheden har udskudt indtægtsindregningen til et senere tidspunkt.

Eksempler på uoptjente indtægter

Et eksempel på uoptjente indtægter kan være et forlag, der sælger et to-årigt abonnement på et magasin. Ansvaret skyldes, at virksomheden har indsamlet penge til abonnementet, men endnu ikke har leveret magasinerne. Et andet eksempel på uoptjente indtægter er husleje, som en udlejer opkræver på forhånd.

Regnskab for uoptjente indtægter

Når transaktionen sker, såsom et forlag, der sælger et magasinabonnement, inkluderer journalpost en debet til kontanter og en kredit på uindtjenet indtægt. Resultatopgørelsen eller resultatopgørelsen afspejler ikke, at virksomheden har foretaget et salg, før den har tjent indtægterne ved at levere magasinerne til kunden. Alligevel vil balancen eller opgørelsen over den økonomiske stilling vise, at virksomheden øgede sit likvide aktiv på samme tid, som det pådrog sig en forpligtelse for transaktionen, da det stadig skal levere magasinerne til kunden.

Uindtjente indtægter vs. indtjenede indtægter

Når virksomheden udfører den service, kunden har betalt for, indtaster virksomheden en anden journalpost for at indregne indtægterne. For eksempel, når et forlag leverer de magasiner, som en kunde med et to-årigt abonnement har betalt for, viser journalpost en kredit til indtægter og en debitering til ikke-optjent indtægt. På denne måde konverterer virksomheden den ufortjente omsætning til "reel" eller "optjent" indtægt.