Hvad betyder den foreslåede detailpris?

Den vejledende udsalgspris er den salgspris, som producenten af ​​et produkt foreslår. Små og store virksomheder kan sælge merchandise til priser under de foreslåede listepriser, men det kan være svært at sælge til højere priser, især i et hårdt konkurrencepræget miljø, eller hvis produktemballagen på en fremtrædende måde viser den foreslåede detailpris. Prisstrategier kan påvirke markedsandele og rentabilitet.

Grundlæggende

Foreslåede detailpriser angiver parametre for prisfastsættelse og fortjeneste for en detailværdikæde, som typisk består af producenter, grossister, distributører og detailhandlere. Hver komponent i værdikæden tager prisbeslutninger baseret på driftsomkostninger og marginkrav. Margen er forskellen mellem salgspris og pris udtrykt i procent af salgsprisen. Konkurrencemiljøet, de økonomiske forhold og forbrugernes præferencer påvirker prisbeslutninger. For eksempel kan en detailhandler muligvis opkræve mindre end den foreslåede detailpris for at opretholde sin markedsandel, hvis dens konkurrenter tilbyder prisrabatter, eller hvis forbrugerne skærer ned på deres udgifter.

Margener

Salgsprisen for et produkt er forholdet mellem dets omkostninger og (1 minus margenen). Ved omarbejdning af ligningen svarer et produkts pris til dets salgspris multipliceret med (1 minus margenen), og dets margin er lig med 1 minus (pris divideret med salgsprisen). For eksempel, hvis den foreslåede detaillistepris for en saftpresser er $ 20, og en detailhandler kræver en 10-procents margen, kan prisen ikke overstige $ 20 ganget med (1 minus 0,10) eller $ 18, hvilket er distributørens maksimale salgspris. Tilsvarende, hvis distributøren også har brug for en margin på 10 procent, kan hans omkostninger ikke overstige $ 18 ganget med (1 minus 0,10) eller $ 16,20, hvilket bliver grossistens maksimale salgspris. Hvis grossistens marginbehov er 5 procent, er producentens maksimale salgspris $ 16,20 ganget med (1 minus 0,05) eller $ 15,39. Producenten 's omkostningsstruktur vil bestemme hans rentabilitet.

Strategier

Producenter kan øge den foreslåede detailpris i miljøer med stærk efterspørgsel eller sænke dem, når de økonomiske forhold er svage. Konkurrencepres kan også tvinge producenter til at sænke deres priser for at opretholde efterspørgslen. Ændringer i foreslåede detaillistepriser påvirker omkostninger, salgspriser og overskud i hele værdikæden, hvilket muligvis kræver operationelle ændringer. For eksempel, hvis efterspørgslen er stærk, kan producenter muligvis bruge ekstra skift, og detailhandlere ansætter måske yderligere personale til at imødekomme den nye efterspørgsel. Omvendt kan svag efterspørgsel tvinge reduktioner i produktionsskift og personale.

Overvejelser

Små detailhandlere konkurrerer ikke kun med deres jævnaldrende, men også med big-box-forhandlere, som normalt har købekraft til at forhandle gunstige vilkår med leverandører. Dette gør det vanskeligt for en lille detailhandler at konkurrere udelukkende på pris, fordi den normalt ikke er i stand til at diktere leveringsbetingelser. I stedet kunne det fokusere på at levere personlig kundeservice og avancerede produkter for at tiltrække kunder.